O Projekcie


Projekt "Kompetentny e-Nauczyciel" realizowany jest przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS z siedzibą w Katowicach.


Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Wszystkie działania projektowe realizowane będą w okresie od 01.08.2013r do 31.07.2014r. na obszarze województwa śląskiego. Głównym celem projektu "Kompetentny e-Nauczyciel" jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie edukacyjnym.


Projekt zakłada uczestnictwo 100 śląskich nauczycieli w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i konsultacjach, w ramach których nauczyciele będą mogli zdobyć szeroką wiedzę, jak przy wykorzystaniu TIK zwiększyć skuteczność i efektywność nauczania i zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym. Wsparcie zorganizowane będzie metodą blended learningu (połączenie interaktywnego e-learningu, z warsztatami i indywidualnymi konsultacjami).


Nabyta wiedza i umiejętności nauczycieli zostaną potwierdzone zewnętrznym certyfikatem ECDL e-Nauczyciel wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.


Szkolenia zgodne są z sylabusem e-Nauczyciel, a certyfikat e-Nauczyciel jest częścią działań Programu E-Nauczyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz ECDL Polska i ma na celu podniesienie poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Program certyfikacji e-Nauczyciel jest skierowany do każdego czynnego zawodowo nauczyciela, który wykorzystuje w nauczaniu narzędzia TIK i pragnie udokumentować swoją wiedzę i kompetencje certyfikatem e-Nauczyciel. Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina(więcej na stronie ecdl.pl).Projekt objęty został honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Zobacz list patronackiKontakt z biurem projektu
Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@e-nauczyciel.kiss.pl

Stowarzyszenie KISS


ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL


Informacje
Numer konta bankowego:
BPH S.A. o/Katowice
19 1060 0076 0000 3300 0070 2982

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl