O Nas


Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS działa na terenie Śląska i całej Polski od 18 lat. Członkami są nauczyciele i dyrektorzy szkół zajmujący się dydaktyką nauczania przedmiotów informatycznych oraz nauczyciele, którzy wykorzystują TIK w edukacji. Wśród aktywnych członków są trenerzy będący wykładowcami o bogatym doświadczeniu zarówno z dziedziny szkoleń, licznych publikacji oraz e-learningu.

 

Stowarzyszenie KISS organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb szkoły i nauczyciela, bierze czynny udział w organizacji konkursów informatycznych oraz imprez szkolnych.

 

Patronuje wielu inicjatywom edukacyjnym. Organizuje coroczną konferencję naukowo-metodyczną dla nauczycieli na Śląsku http://www.kiss.pl/konferencje.htm. Prowadzi także działalność doradczą z zakresu wyposażenia szkół w sprzęt multimedialny, a także pomaga w realizacji i tworzeniu projektów dofinansowanych z EFS.

 

W ramach współpracy z PTI oraz ECDL Polska Stowarzyszenie KISS wspiera promocję certyfikatu e-Nauczyciel. E-Nauczyciel jest częścią działań Programu e-Nauczyciel PTI, którego celem jest podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania TIK w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego http://www.ecdl.pl/e-nauczyciel.

 

Kontakt z biurem projektu
Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@e-nauczyciel.kiss.pl

Stowarzyszenie KISS


ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL


Informacje
Numer konta bankowego:
BPH S.A. o/Katowice
19 1060 0076 0000 3300 0070 2982

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl