Start

Ikona obiektów

Z menu po lewej stronie wybierz poziom edukacji, a nastepnie przedmiot dla którego chcesz wyświetlic dostępne scenariusze lekcji. Wszystkie scenariusze lekcji dla zostały stworzone w ramach projektu "Kompetentny e-Nauczyciel" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Recenzenci:

  • Elżbieta Bowdur
  • Grażyna Górna
  • Małgorzata Sznapka
  • Marzena Hysa